Vår fantastiska personal

Giraffens personalgrupp består av rektor/förskollärare, förskolelärare, barnskötare och kock. Föräldraföreningen arbetar för att personalen kontinuerligt ska ges möjligheter till utbildning och pedagogisk inspiration. Som arbetsgivare vill vi stötta personalen att utveckla den form av pedagogisk verksamhet som de själva finner glädje och trygghet i – då tror vi att barnen också känner sig trygga. Vi gläds över att våra pedagoger berikar barnens lärande genom att bjuda in att delta i aktiviteter som de själva finner glädje och engagemang i, så som matlagning och att utforska och vistas i naturen. Två av våra pedagoger är certifierade inom ledarskap i naturen vilket berikar och möjliggör vår utevistelse.

Verksamhetens litenhet och närhet mellan barn, föräldrar och personal skapar en lugn och trygg miljö för barnen och en positiv arbetsplats. Grunden för verksamheten är att barnen ska känna sig trygga med att det finns vuxna i deras närhet som ingriper om det behövs. Genom vår personaltäthet skapas möjlighet att finnas nära och vara tillsammans med barnen med ett positivt förhållningssätt. Vi uppmuntrar barnen att säga vad de tycker och känner och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor.

Barn leker med färg

Giraffen

Norsesund

Förskolan Giraffen föräldraförening

Solvedenvägen 17

441 60 ALINGSÅS

Telefon: 0735394649

E-post: info@forskolangiraffen.se

InstagramFacebook