Personal

Vi är en stabil och engagerad personalgrupp som består av förskolelärare, fritidspedagog och en kock. Grundbemanningen är 3,8 heltidstjänst baserad på 15 förskolebarn och 10 fritidsbarn. Föräldraföreningen arbetar för att personalen kontinuerligt ska ges möjligheter till utbildning och pedagogisk inspiration.

Som ett led i att säkra kvaliteten i det pedagogiska arbetet har personalen avsatt mötestid varje månad för att ha möjlighet att fördjupa och utveckla sitt arbete. Verksamhetens litenhet och närhet mellan barn, föräldrar och personal skapar en lugn och trygg miljö för barnen och en positiv arbetsplats.