Natur och miljö

Grön Flagg är en utmärkelse för skolor och förskolor som vill arbeta med hållbar utveckling.

Tillsammans med ”Håll sverige rent” arbetar vi med att få barn i förskolan och grundskolan till en ökad förståelse för vad nedskräpning av vår natur kan innebära och medföra. Arbetet med Grön Flagg drivs parallellt med läroplanen och ska ingår i förskolan vardagliga arbete i form av teman och projektarbete. Tanken är att barnen i verksamheten ska vara med och påverka vad man vill jobba med och hur. Under året förs dokumentation i hur verksamheten bedriver sitt arbete med Grön Flagg, och varje år lämnas en redovisning av målen och hur de uppnåtts in för att varje år få behålla utmärkelsen och den fina flaggan.

Våren 2011 började vi arbetet mot Grön flagg med temat vattenresurser. Förskolan Giraffen tilldelades Alingsås kommuns miljöbidrag. Under året besökte förskolan vattenverket i Norsesund för att få en större förståelse för vart vattnet hamnar efter att vi tvättat händer och gått på toa och hur blir vattnet rent igen så vi kan använda det igen. Ett spännande och lyckat besök! Vi pratade även om naturens eget kretslopp, hur rör sig vattnet runt vår jord i form av sjöar, vattendrag, regn och snö och hur tar sig vattnet upp i molnen?. Behöver växter vatten eller kan de leva utan? När vattentemat var färdigt skickade in allt vårt arbete till Grön Flagg och vi fick vår certifiering. Det firades naturligtvis med en stor fest med snygga tårtor!

Under våren 2012 när vårt vattentema var redovisat och avslutat fick barnen tillsammans med pedagoger rösta fram vilket ämne förskolan skulle arbeta med det kommande året. ”Vår närmiljö” blev det vinnande bidraget. I detta ämne har vi hittills pratat om fem träd och fem djur som finns i vår närmiljö. Vi började med att hitta djuren vid förskolan och utifrån det skrev vi fakta, målade bilder och sjön sånger och ramsor om det utvalda djuret. Delen med djuren avslutades sedan i härlig konsert för alla föräldrar. Under hösten fortsätter arbetet med vart och hur alla barn bor. Någon bor i stort hus, någon i litet. Kanske bor man på höjden, bor man långt borta eller nära? Barnen får själva vara med och berätta och rita om sitt boende.

Sedan dess har förskolan även haft tema med Kretsloppet, Livsstil och hälsa och Kamratskap. Vårt mål är att barnen ska få en större förståelse för det som finns i vår miljö för att därmed känna ett större ansvar för att ta hand om den.