Föräldrakooperativ

Förskolan Giraffen drivs i form av ett föräldrakooperativ med förskoleverksamhet fram till barnet börjar förskoleklass. Vi finns i före detta Norsesundshemmet i det natursköna Norsesund.

Föreningen

Föräldraföreningens styrelse är arbetsgivare och har ansvaret för verksamheten. Ansvaret för den pedagogiska verksamheten och den dagliga driften är delegerat till vår förskolechef. Den insats som föräldrarna bidrar med är framför allt relaterad till lokalvård, inköp och styrelsearbete. Föräldrarna deltar således inte i den dagliga driften annat än i undantagsfall. Däremot har man som förälder möjlighet att påverka och tycka till om verksamhetens utformning genom dialog med styrelsen och genom motioner/ förslag på årsmöte.

Lokalerna

Föräldraföreningen hyr lokaler av BRF Nordgård i Norsesund. Lokalerna är anpassade till verksamhetens behov. Huset är beläget på en höjd vid sjön Lillelången med tillgång till egen strand och skog inpå knutarna. Giraffens gård finns i direkt anslutning till verksamheten och består av ett par lekplatser, anpassade till barnens ålder. Vi är ute mycket i vår härliga omgivning där barnens motoriska utveckling tränas på ett naturligt sätt.

Maxtaxa

Föräldraföreningen tillämpar kommunens regler för maxtaxa.